Wil je informatie over de mogelijkheden,
of heb je een andere vraag, bel 06 - 282 320 85

Klik hier om een e-mail te sturen

Informatie voor leerlingen en cursisten

De samenwerking wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 4 weken. Deze gaat in op de 1e dag van de volgende maand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Gedurende de opzegtermijn blijft lesgeld verschuldigd.

Een cursusjaar loopt in principe van september tot juli. Instappen kan gedurende het hele jaar.Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen wordt er geen les gegeven.

Een heel cursusjaar wordt in 3 termijnen betaald; in september, december en maart. Vóór de 1e van de maand wordt een derde deel van het totaalbedrag overgemaakt.

Leerlingen die zich niet een heel cursusjaar kunnen of willen binden, betalen maandelijks. Het lesgeld wordt overgemaakt vóór de eerste van de maand, of contant voor de eerste les van de maand voldaan. Indien betaling niet op tijd geschiedt, vervalt het recht op gitaarles; betalingsplicht blijft echter bestaan. De lessen worden hervat na voldoening van het achterstallige lesgeld.

Bij verhindering of verzuim van de leerling dient men dit zo snel mogelijk te melden en blijft lesgeld verschuldigd. Ook het afmelden van een les wegens ziekte wordt beschouwd als een gegeven les en dient als zodanig betaald te worden. Als een leerling door ziekte of ongeval langer dan 2 weken de lessen niet kan bijwonen, wordt de overeenkomst tijdelijk stopgezet.

Bij verhindering van de docent wordt lesgeld gerestitueerd, dan wel de les ingehaald. Dit in overleg.

Gitaarles Haarlem
Klein Heiligland 84
2012 EJ Haarlem

TEL: 06-282 320 85

Als je niet weet waar het adres van Gitaarles Haarlem te vinden is, Klik dan hier om via Google Maps het adres te vinden

Lestijden

Maandag van 10:00 - 18:30 uur
Dinsdag van 10:00 - 18:30 uur
Donderdag van 10:00 - 18:30 uur

Klik hier voor alle lesinformatie

Contact / Adres:

Klein Heiligland 84
2012 EJ Haarlem
TEL: 06-282 320 85

Klik hier om het adres te vinden met Google Maps

Meer weten?

Wil je informatie over de mogelijkheden,
of heb je een andere vraag, bel 06 - 282 320 85

Klik hier om een e-mail te sturen